دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم

 

  مهلت ارسال مقالات                 1397/07/30

 

  اعلام نتایج داوری مقالات          1397/08/20

 

  مهلت ثبت نام                         1397/08/20

 

  زمان برگزاری کنفرانس            30 آبان ماه 1397

 

 

پوستر کنفرانس
سال 1397 - سال حمایت از کالای ایرانی

1_1

google map

 

سازمان ملی بهره وری ایران
1397/02/27

تاريخچه تشكيل سازمان ملي بهره‌وري ايران

در سال ۱۳۴۴خورشيدي مقارن با ۱۹۶۵ ميلادي، ايران با وجود نداشتن تشكيلات بهره‌وري، به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي(APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تمديد عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين وقت، مسؤليت دبيرخانه‌اي آن را به عهده گرفت تا تشكيلات بهره‌وري به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه اندازي شود.

 

بدين ترتيب در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۲، نام شركت مذكور به شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» تغيير يافت و مواردي از اساس‌نامه آن نيز اصلاح شد تا متولي بهره‌وري كشور باشد. اين شركت تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعاليت خود ادامه داد.

 

سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» با توجه به جايگاه فرابخشي آن به شركت «سازمان ملي بهره‌وري ايران» تغيير نام داد و از اين وزارتخانه منفك و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق شد.

 

در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مالكيت شركت « سازمان ملي بهره‌وري ايران» به اين سازمان انتقال يافت و در سال ۱۳۸۴ شركت مذكور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مركز ملي بهره‌وري ايران» ايجاد شد.

 

پس از آن در سال ۱۳۹۰ بر‌اساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با استفاده از امكانات موجود ايجاد شد. آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ در تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰ به تصويب هيات وزيران رسيد و در ۱۲ دي ماه همان سال،‌ از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد و اين سازمان تا تاريخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ به عنوان زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به كار خود ادامه داد. پس از احيا و تجديد ساختار دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملي بهره‌وري ايران» به عنوان يكي از سازمان‌ هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به فعاليت خود ادامه مي داد تا تاريخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ كه با تصويب نامه شوراي عالي اداري (با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور به فعاليت خود ادامه مي دهد.

 

هم‌چنين سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان دبيرخانه سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)در ايران فعاليت مي‌كند، سازمان بهره‌وري آسيايي، يك سازمان منطقه‌اي بين دولتي و غيرانتفاعي است كه هدف اساسي آن، سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در منطقه آسيا و اقيانوسيه از طريق ارتقاي بهره‌وري در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و معدن، خدمات عمومي و محيط زيست و تلاش در جهت افزايش آگاهي نسبت به بهره‌وري است كه در حال حاضر ۱۹ عضو دارد.

 

 

 

 


وظايف اساسي سازمان ملي بهره‌وري ايران

 • برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري همه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك
 • تدوين برنامه‌هاي راهبردي در راستاي بهبود بهره‌وري بخش‌هاي مختلف اقتصادي
 • تهيه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري، سياست‌ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري
 • نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص انجام تكاليفي كه به موجب قانون و در زمينه رشد و ارتقاي بهره‌وري بر عهده دستگاه‌ها گذاشته مي‌شود.
 • تهيه برنامه جامع بهره‌وري كشور، نظارت بر اجراي آن در دستگاه‌ها و تهيه گزارش‌هاي سالانه اجراي برنامه‌ها
 • تهيه، تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اعتباردهي، پايش و اعطاي جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي سازماني در سطح ملي به فعالان اقتصادي دولتي و غير دولتي در امر بهره‌وري و معرفي آنها به جامعه در چارچوب اصول مندرج در اسناد بالادستي
 • فراهم آوردن زمينه‌هاي حمايت از گسترش و تقويت نهادهاي غيردولتي فعال در زمينه بهره‌وري
 • برنامه‌ريزي و تعامل با دستگاه‌هاي مربوطه در راستاي گسترش و ترويج مفاهيم بهره‌وري
 • برقراري ارتباط و تعامل با سازمان بهره‌وري آسيايي ‌‌‌‌‌‌(APO)و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در زمينه بهره‌وري به منظور بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي آنان در راستاي تحقق اهداف سازمان ملي بهره‌وري ايران از طريق عضويت و همكاري‌هاي مشابه و پيگيري جريان همكاري
 • سياستگذاري و ابلاغ دستورالعمل‌هاي چگونگي انتشار اطلاعات بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، نظارت بركيفيت آنها و تعامل با دستگاه‌ها در راستاي بهبود آمار و اطلاعات
 • برنامه‌ريزي به منظورارايه آموزش‌هاي تخصصي ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد
 • برنامه‌ريزي و همكاري با بنگاه‌هاي ملي در راستاي در اختيار قرار دادن كمك‌هاي فني و حرفه‌اي براي ارتقاي بهره‌وري آن‌ها

 

 

 

 

 

ماموريت سازمان ملي بهره‌وري ايران

سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان يك نهاد حاكميتي، مسئول برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري همه فعالان اقتصادي و عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي، آب و خاك و تهيه و تدوين شاخص‌هاي استاندارد بهره‌وري به ويژه بهره‌وري سبز، ارتقاي بهره‌وري در تمامي بخش‌هاي اقتصادي،‌ اجتماعي، فرهنگي، دولتي و غير‌دولتي در چارچوب قوانين، سياست‌ها و اسناد بالادستي است.

 

 

 

 

 

 

ارزش ها، چشم انداز و اهداف

بر اساس مفاد برنامه جامع بهره‌وري كشور، ارزش‌ها، چشم‌انداز و اهداف حاكم بر نظام مديريت بهره‌وري كشور به شرح زير است:

ارزش‌ها:

اصول و ارزش‌ها از الزامات حاكم بر نظارت مديريت بهره‌وري در كشور سخن مي‌گويد و هر يك از الزامات تعريف شده مبناي تدوين سياست‌ها و راهبردهاي ارتقاي بهره‌وري قرار مي‌گيرد. اصول و ارزش‌هاي حاكم بر نظارت مديريت بهره‌وري قرار مي‌گيرد. اصول و ارزش‌هاي حاكم بر نظام مديريت بهره‌‌وري كشور به شرح زير است:

الف –توسعه پايدار

ب – برقراري عدالت

پ – گسترش كارآفريني

ت – رشد اقتصادي

ث– توسعه اجتماعي

ج– پژوهش محوري

چ – نوآوري

ح – رقابت‌پذيري

خ – بخش خصوصي پويا و پايا

د –پايا‌سازي(استمرار حفظ) قدرت خريد در جامعه

چشم انداز:

بيانيه چشم انداز آرماني(منظر متجلي) نظام مديريت بهره‌وري كشور

با توجه به مأموريت تعريف شده، بيانيه چشم‌انداز آرماني نظام مديريت بهره‌وري كشور عبارت است از:

به وجود آمدن نظامي پويا و پايا در مديريت بهره‌وري در تمام سطوح فعاليت‌ها و فعالان اقتصادي جهت دستيابي به بيشترين اثرگذاري بهره‌وري بر رشد اقتصادي كشور.

اهداف نظام مديريت بهره‌وري كشور

با تكيه بر بيانيه مأموريت چشم انداز آرماني نظام مديريت بهره‌وري كشور، هدف اصلي اين برنامه عبارت است از:

ارتقاي پايا و پوياي بهره‌وري اقتصادي ملي

اهداف فرعي شامل موارد زير است:

الف- ارتقاي بهره‌وري در كشور در طول فرآيند توليد تا مصرف و نيز در كليه فعاليت‌ها و فعالان اقتصادي با تأكيد بر سهم يك سومي بهره‌وري از رشد اقتصادي كشور.

ب – بالا بردن دانش، فرهنگ و باور ملي در مورد جايگاه بهره‌وري، براي تداوم رشد بهره‌وري.

ت – دسترسي عموم به آمارها و اطلاعات بهره‌وري به صورت تفصيلي و براي تمام سطوح فعاليت‌هاي اقتصادي و فعالان اقتصادي.

ث – حصول اطمينان از قرار گرفتن روند رشد بهره‌وري در مسير بهينه.

ج – دانش بنيان كردن بهره‌وري و بومي كردن دانش در مورد رشد بهره‌وري در سطوح و زمينه‌هاي مختلف براي گسترش دامنه‌ حضور بهره‌وري در زندگي و جامعه و بالا بردن سهم بهره‌وري دانش بنيان در رشد بهره‌وري.

چ–شفاف‌سازي وضعيت بهره‌وري در كليه‌ سطوح فعاليت و فعالان اقتصادي از طريق شناخت وضعيت ، مقايسه و ارزيابي داخلي و بين‌الملي، براي ارتقاي فرهنگ بهره‌وري و آشناسازي جامعه با اهميت آن.

 

 

 

بر مبناي اهداف اسناد بالادستي نظام در خصوص بهره‌وري، اهداف كمي ارتقاي بهره‌وري كشور به شرح زير تبيين مي‌گردد:

 

 

ريف

عنوان برنامه

هدف كمي(درصد)

۱

رشد شاخص‌ بهره‌وري كل عوامل توليد

۲,۷

۲

سهم رشد شاخص بهره‌وري از رشد اقتصادي

۳۳,۳

 شايان ذكر است اهدف مندرج در جدول فوق تنها سال‌هاي باقي مانده برنامه پنجم توسعه را مدنظر قرار نداده و افق بلند (۱۰) ساله را نشانه مي‌گيرد.